Λώιος

Λώιος
Λῷος
masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Ancient Macedonian calendar — The Ancient Macedonian calendar is a lunisolar calendar that was in use in ancient Macedon in the 1st millennium BC. It consisted of 12 synodic lunar months (i.e. 354 days per year), which needed intercalary months to stay in step with the… …   Wikipedia

  • Calendario macedonio — Saltar a navegación, búsqueda El calendario macedonio es un calendario lunisolar que se usaba en la antigua Macedonia durante el primer milenio a. C. Se compone de doce meses lunares sinódicos (p.e. 354 días por año) que necesitaban intercalar… …   Wikipedia Español

  • Древнемакедонский язык — Страны: Древняя Македония Вымер: к III ве …   Википедия

  • αρείων — ἀρείων ( ονος), ον (Α) (χρησιμοποιείται ως συγκριτικός του αγαθός πρβλ. άριστος) 1. ικανότερος, ισχυρότερος, ανώτερος ως προς τη σωματική δύναμη, την καταγωγή ή τον πλούτο 2. στη Μυκην. η λ. (aro2e και aro2a) προσδιορίζει ενδύματα και τροχούς… …   Dictionary of Greek

  • λωίων — λωΐων, λώιον και λωίτερος, έρα, ον, αττ. τ. λῴων, λῷον (Α) 1. ευαρεστότερος, επιθυμητότερος («τόδε λώιόν ἐστι», Ομ. Οδ.) 2. καλύτερος («εἴ τι δὴ λῷον πέλοι», Αισχύλ.) 3. (το ουδ. ως επίρρ.) λώϊον καλύτερα 4. το ουδ. ως ουσ. τὸ λώϊον μέτρο όγκου… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”